MSC

CPS – CAD Professional Systems je postao deo familije MSC Software kao partner grupacije za region!
MSC Software je vodeća kompanija u oblasti simulacionih software-a, čiju tehnologiju koriste vodeći proizvođači za linearnu i nelinearnu metodu konačnih elemenata (FEM), akustiku, interakciju fluidnih struktura (FSI), multi-fiziku, optimizaciju, zamor i izdržljivost, dinamiku povezanih tela (MBD) i simulaciju kontrolnih sistema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =