top_banner_windchill

Windchill MPMLink

Prvo industrijsko integralno rešenje za upravljanje procesom proizvodnje

Svakog dana, inženjeri proizvodnje se susreću sa brojnim izazovima pokušavajući da obezbede da procesni planovi, sastavnice za proizvodnju (mBOM) i radne instrukcije precizno reflektuju trenutni inženjerski model. Obično, tek nakon kreiranja modela se uključuju inženjeri proizvodnje kako bi definisali „kako“ i gde će proizvod biti proizveden. Ali, ukoliko bi procesi upravljanja proizvodnjom mogli biti obavljeni sinhronizovano sa inženjerskim-radeći na istim inženjerskim podacima – to bi moglo pozitivno da utiče na troškove proizvoda, preciznost gotovog proizvoda i na trajanje ciklusa.

PTC Windchill MPMLink – kao integralna PLM aplikacija kreirana za inženjere proizvodnje – predstavlja idealno rešenje zbog toga što pruža mašinskim inženjerima alate koji su im potrebni da digitalno modeluju i upravljaju svim svojim stavkama procesnog plana istovremeno sa modelom.


Galerija slika


Katalog

top_banner_windchill

Windchill ProjectLink

Današnje izazovno globalno okruženje zahteva efektivnu kolaboraciju. SaPTC Windchill ProjectLink-om, omogućeno je bezbedno korišćenje talenata i energije celokupnog tima – u okviru i van zidova preduzeća. Kroz virtuelni radni prostor, Windchill ProjectLink omogućava upravljanje projektima i pristup preciznim informacijama o proizvodu u pravo vreme, održavajući vaš tim konzistentnim.

Zahvaljujući ugrađenim šablonima za projekte i dokumentaciju sa već postojećim workflow-ovima, PTC Windchill ProjectLink omogućava da procesi budu u saglasnosti sa propisanim korporativnim, programskim ili industrijskim standardima. PTC Windchill ProjectLink takođe formalizuje kritične metodologije upravljanja kvalitetom, kao što su Six Sigma, napredno planiranje kvaliteta proizvoda (APQP) i ISO 9000.


Galerija slika


Windchill ProjectLink – PTC


Katalog

top_banner_windchill

Windchill PDMLink

Podatke koje je teško pronaći i koji su nepouzdani mogu da ometaju inovacije i smanje produktivnost bilo kom timu. Međutim, kada svi korisnici informacija koriste jedan, pouzdani, centralni repozitorijum, proizvođači imaju moć da stručno upravljaju svim oblicima podataka o digitalnom razvoju proizvoda – uključujući mašinske, inženjerske i softverske podatke.

PTC Windchill PDMLink je idealno rešenje. Web alat za jednostavan pristup širom preduzeća, ovo industrijski dokazano rešenje za upravljanje podacima o proizvodu (Product Data Management- PDM) podržava geografski udaljene timove dok istovremeno upravlja kritičnim procesima kao što su upravljanje izmene/konfiguracijama kao i detaljno projektovanje. PTC Windchill PDMLink takođe služi i kao osnova za brojne opcione module kao što su Pro/INTRALINK, PTC Windchill MPMLink, PTC Windchill PartsLink i PTC Windchill Supplier Management. Sada svako, bilo gde u okviru preduzeća ili iz lanca dobavljača može da komunicira i sarađuje na razvoju proizvoda pristupom alatima u PTC Windchill PDMLink-u.


Galerija slika


CAD Data Management with PTC Windchill 10


Katalog

top_banner_windchill

Windchill PDM Essentials

PTC Windchill PDM Essentials – Product Data Management (PDM) za mala i srednja preduzeća

Bez efikasnog upravljanja CAD podacima koji nastaju u procesu projektovanja i razvoja proizvoda, ne može se zamisliti efikasan timski rad unutar projektnih timova, niti napraviti osnova za podizanje nivoa produktivnosti u procesu projektovanja. PTC Windchill PDM Essentials donosi malim i srednjim preduzećima neophodnu infrastrukturu putem koje je moguće efikasno organizovanje i upravljanje celokupnim sadržajem generisanim u procesu projektovanja i razvoja, i na taj način pospešuje maksimalno iskorišćenje postojećih rešenja, uz istovremeno proširenje pristupa informacijama svim zainteresovanim licima, saglasno njihovoj ulozi u procesu projektovanja i razvoja proizvoda. PTC Windchill PDM Essentials poseduje alate za striktnu kontrolu i upravljanje verzijama CAD dokumenata, kao i svim ostalim informacijama od značaja za proizvod.

Baziran na proverenom i dokazanom PLM rešenju – PTC Windchill-u, PTC Windchill PDM Essentials donosi, pre svega, jednostavan proces instalacije i implementacije, jednostavnost u radu i korišćenju sistema, na način koji ohrabruje korisnike za njegovo korišćenje, vraćajući u kratkom vremenskom roku uložena sredstva. Upravljenjem strukturiranim podacima koji se generišu unutar PTC Creo Parametric softvera, kao i velikog broja drugih CAD aplikacija, korisnicima se osigurava inegrtitet podataka, i snažno podržava konkurentni inženjering.

PTC Windchill PDM Essentials je sistem „skrojen“ po meri i potrebama malih i srednjih timova i kompanija. Sa druge strane, on predstavlja osnovu koja se može po potrebi proširiti dodatnim mogućnostima, prateći rastuće potrebe i zahteve kompanija.

Krakteristike:

– Jednostavna instalacija i konfiguracija sistema uz pomoć wizard-a („čarobnjaka“) za instalaciju. Sve neophodne komponente sistema dolaze u paketu.
– Centralizovana baza podataka sa kontrolom verzija za sve CAD modele, njihove strukture i međusobne relacije. (PTC Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, PTC Creo Elements/Direct i PTC Mathcad).
– Efikasno upravljanje office dokumentima, kao što su Microsoft Word i Excel, sa kontrolom izmena putem check-in i check-out funkcija.
– Sistem pretraživanja i jednostavne copy/rename funkcije, pospešuju pretragu i efikasno korišćenje postojećih rešenja i resursa.
– Planirano i automatsko kreiranje dokumenata za pregled (viewables) kao i ostalih formata kao što je PDF.
– Integrisane aplikacije za pregled i reviziju 3D dokumenata ohrabruju non-CAD korisnike za korišćenje sistema, dajući im aktivnu ulogu u projektovanju i razvoju.
– Upravljanje stanjima dokumenata unutar njihovog životnog ciklusa osigurava korišćenje „pravih“ verzija dokumenata saglasno ulozi korisnika koji im pristupa. Na primer, korisnici iz proizvodnje mogu pristupiti samo dokumentima sa statusom „released“.


PTC Windchill PDM Essentials

PTC Windchill PDM Essentials Demo


Katalog

top_banner_windchill

Windchill MPMLink

Prvo industrijsko integralno rešenje za upravljanje procesom proizvodnje

Svakog dana, inženjeri proizvodnje se susreću sa brojnim izazovima pokušavajući da obezbede da procesni planovi, sastavnice za proizvodnju (mBOM) i radne instrukcije precizno reflektuju trenutni inženjerski model. Obično, tek nakon kreiranja modela se uključuju inženjeri proizvodnje kako bi definisali „kako“ i gde će proizvod biti proizveden. Ali, ukoliko bi procesi upravljanja proizvodnjom mogli biti obavljeni sinhronizovano sa inženjerskim-radeći na istim inženjerskim podacima – to bi moglo pozitivno da utiče na troškove proizvoda, preciznost gotovog proizvoda i na trajanje ciklusa.

PTC Windchill MPMLink – kao integralna PLM aplikacija kreirana za inženjere proizvodnje – predstavlja idealno rešenje zbog toga što pruža mašinskim inženjerima alate koji su im potrebni da digitalno modeluju i upravljaju svim svojim stavkama procesnog plana istovremeno sa modelom.


Galerija slika

top_banner_windchill

PTC Windchill

Kao integralna komponenta PTC sistema za razvoj proizvoda, Windchill upravlja svim komponentama proizvoda i poslovnim procesima kroz proizvod i servisiranje životnog ciklusa proizvoda. Poseduje robusnu, visoko performantnu arhitekturu koja vam pomaže danas i priprema Vas za sve neizvesnosti u budućnosti.

windchill_slika


PTC Introduces Windchill 10.0 – PTC