top_banner_sika

Elastomerne smole za livenje

Spektar PUR elastomera za livenje Biresin®, obuhvata visokokvalitetne sintetičke smole sa različitim tvrdoćama (po Šoru od A40 do D70). Mogućnost raznovrsne primene.

Meki elastomeri se koriste za izradu fleksibilnih kalupa i odlivaka.

Čvrsti i super-čvrsti elastomeri su pogodni za izradu delova otpornih na udar, visoko-abrazivno otpornih delova za izradu livačkih kalupa i za specijalne mehaničke delove.

top_banner_sika

Sistemi za livenje PUR i EP

Mnogo je načina na koje možete koristiti Biresin® Tooling smole. Pogodne su za izradu proizvodne opreme poput kalupa za ekspandirane smole, RIM i vakuumsko formiranje ili za izradu livačkih modela i alata za oblikovanje lima.

Takođe, pogodne su za izradu pomoćnih elemenata poput master modela, jezgara i negativa.

Izbor sistema zavisi od tipa livenja, na pr. livenje masivnih odlivaka, odlivaka sa pozadinskim ojačanjem i tankozidnih odlivaka.

Karakeristike brzovezujućih sistema: dobro se ručno meša, veoma dobra tečljivost, veoma malo skupljanje, dobro prianja na drvene materijale, veoma dobra mašinska obradljivost, na pr. glodanjem i bušenjem, uz mogućnost dobijanja visokokvalitetne površine završnom obradom finim abrazivnim sredstvima, visok kvalitet reprodukcije detalja, dobra dimeziona stabilnost, veoma fine strukture…

Karakteristike sistema za livenje PUR i EP: malo skupljanje, dobar kvalitet površine, gusta struktura i dobra postojanost na povišene temperature, dobra tečljivost, laka degasifikacija, tvrda i visoko postojana na habanje, postojanost ivica i visoka čvrstoća na pritisak, očvrsnuti odlivci mogu se mašinski obrađivati…

top_banner_sika

Kompozitni sistemi

Biresin® Composite smole su specijalno namenjene za proizvodnju visoko-kvalitetnih kompozita. Dobro kvase karbonska vlakna, imaju različitu viskoznost za različite procese i radne temperature koje se kreću od 80 do 170°C.

Karakteristike smola za kompozite:brzina reakcije se može podešavati mešanjem očvršćivača, zahvaljujući optimizovanoj viskoznosti, smola ima dobra svojstva kvašenja a teško curi…

top_banner_sika

Želkoti

Dobra postojanost na spoljne uticaje i laka primena, osnovne su odlike Biresin® želkoti.

Osnovne karateristike Biresin® želkota: dobro se nanosi i dobro kvasi, dobra mehanička otpornost, postojanost ivica, kod tankih slojeva ne javljaju se utonuća, otpornost na habanje, postojanost na razređivače, prilagođavanje vremena očvršćavanja pomoću različitih očvršćivača…

top_banner_sika

Sistemi za lamiranje

Biresin® Laminating sistemi koriste se u različitim fazama proizvodnje – za izradu modela, negativa, kalupa i alata.

Karakteristike sistema za laminiranje: razne primene uz različite očvršćivače, dobro natapa i kvasi, moguće dodavanje staklenih vlakana, dobra temperaturna otpornost i mehanička svojstva naročito posle naknadnog očvršćavanja…

top_banner_sika

RIM sistemi

Biresin® RIM sisteme za livenje pod niskim pritiskom koji se dobijaju mešanjem dve komponente.Zahvaljujući veoma kratkom vremenu držanja u kalupu, RIM sistemi za livenje pod niskim pritiskom su pogodni, pre svega, sa serijsku proizvodnju.

Karakteristike gumastih smola: oponaša gumu i meki PVC, brzo očvršćava i dobro teče, kratko vreme do vađenja iz kalupa, veoma fleksibilan.

Karakteristike elastično žilave smole (PE/PP): oponaša PE/PP sa veoma visokom otpornošću na udare, brzo očvršćava i dobro teče, kratko vreme do vađenja iz kalupa,veoma visoka otpornost površine na habanje.

Karakteristike tvrde i žilave smole (ABS): brzo očvršćava i dobro teče,očvrsli delovi mogu se obrađivati rezanjem

top_banner_sika

Smole za vakumsko livenje

Biresin® Vacuum Casting sistemi bazirani na poliuretanu pogodni su za klasičnu brzu izradu prototipova. Zahvaljujući svojim svojstvima, u stanju su da oponašaju većinu široko primenjivanih termoplasta.

Karakteristike gumastih smola: oponaša meki-PVC, PE i gumu, brzo očvršćava i dobro teče, čvrst materijal i veoma fleksibilan, velika čvrstoća na cepanje, visoka odbojna elastičnost.

Karakteristike elastičnih i žilavih smola (PE/PP): veoma sličan EP PP, može očvrsnuti i na sobnoj temperaturi, odlična reprodukcija detalja sa površina…

Karakteristike tvrdih i žilavih smola (ABS/PVC): oponaša ABS i PVC, veoma visoka otpornost na povišenu temperaturu, otpornost na udar uz visoku odbojnu elastičnost, brzo očvršćava i dobro teče…

top_banner_sika

Modelarske paste

Biresin® modelarske paste su specijalni proizvodi za pokrivanje spojeva kod dizajnerskih modela i različitih visokokvalitetnih kalupa.

Biresin® PUR modelarske paste karakterišu: visokom dimenzionoa stabilnost, visoka temperaturna otpornost i dobra mehanička svojstva bez naknadnog očvršćavanja, neposredno po mešanju postaje tiksotropična i može se nanositi na vertikalne zidove, gusta površina pogodna za lakiranje, lako obradljiva obradom rezanja pogodna za poliranje.

Biresin® EP modelarske paste karakterišu:lak za rad, dobra postojanost ivica, malo skupljanje, jedna pasta za više upotreba u zavisnosti od upotrebljenog očvršćivača odlična obradljivost rezanjem…

top_banner_sika

Modelarske ploče i blokovi

Širok spektar primenljivih sistema koji se sastoje od specijalnih SikaBlock® pločastih materijala i odgovarajućih lepkova i ispuna mogu se koristiti za izradu master modela, dizajnerskih modela kao i za kalupe, livačke modele i druge proizvodne elemente.

Sika Blok modelarske ploče karakterišu: lakoća izrade i dobra obradljivost, mali koefcijent toplotnog širenja, dobra adheziona svojstva ispune, visoka dimenziona stabilnost, fina struktura i homogena površina, postojanost površina i ivica, dobra obradljivost, mogućnost izrade tankozidnih struktura glatka površina nakon obrade rezanjem, visoka čvrstoća i žilavost, dobra otpornost na razređivače, lako se zaptiva i lakira.

Sika Blok alatne ploče karakterišu: odlične karakteristike obradom rezanja, veoma visoka čvrstoća na sabijanje i savijanje, postojanost ivica, visoka i otpornost na habanje, veoma dobra otpornost na bubrenje, gusta površina sa dobrim svojstvima klizanja, dobra temperaturna postojanost, visokokvalitetna površina, visoka dimenziona stabilnost.

top_banner_sika

Sika tooling

Sika Tooling & Composites

Vodeća je kompanija u oblasti razvoja, proizvodnje epoksi i poliuretanskih sistema namenjenih izradi modela, kalupa, alata i kompozita.

Brendovi kao što su Biresin i SikaBlock su garancija kvaliteta i poznati su širom sveta već dugi niz godina u auto industriji kao i drugim granama industrije