C1W7cXSWgAA8g0Z

Creo 4.0

CREO 4.0. Budućnost dizajniranja proizvoda od vodećih 3D CAD inovatora. Sada možete dizajnirati pametne, povezane proizvode i iskoristiti nove tehnologije, kao što su aditivna proizvodnja i proširena stvarnost.


Šta je novo u Creo 4.0?

Svet dizajna proizvoda se menja sa uvođenjem uzbudljivih, novih tehnologija. Da bismo vam pomogli da zgrabite prilike, Creo 4.0 uključuje revolucionarne sposobnosti u aditivnoj proizvodnji (Additive Manufacturing), Internet of Things, definiciji zasnovanoj na modelu (Model-Based Definition) (CSE) i proširenoj stvarnosti (Augmented Reality). Sada možete dizajnirati brže i pametnije, jer digitalni modeli su povezani sa fizičkim proizvodima. To je dobitna kombinacija: novi Creo 4.0 alati zajedno sa brojnim ključnim poboljšanjima za podršku dan-po-dan produktivnosti.


Unapređenja produktivnosti glavnih funkcija

Creo 4.0 je do sada najproduktivnije izdanje. Postoje stotine poboljšanja kako bi ubrzali i olakšali vaš posao. Ovo su samo neka:

Novi interaktivni tok rada: povećana produktivnost.
Unapređenja u modelovanju: mogućnosti modelovanja su bolja nego ikad.
Biblioteka materijala: više od 100 novih dostupnih materijala.

 


Pametan, povezan dizajn proizvoda

Sa Creo Product Insight (dostupan od leta 2017), možete da konstruiše digitalne senzore kao sastavni deo vašeg CAD modela i spojite ih, preko PTC ThingWorx, na proizvod na terenu. Sada upravljajte svojim procesom projektovanja sa činjenicama, a ne pretpostavkama. Zamenite pretpostavke u svom dizajnu procesa sa činjenicama.

Expert insights


Aditivna proizvodnja

Ono što vidite je ono što odštampate. Creo 4.0 zatvara jaz između 3D CAD i 3D štampe.

Aditivna proizvodnja menja dizajn proizvoda, ali se obavlja koristeći nepovezan proces u više koraka. Creo 4.0 Additive Manufacturing Extension rešava ovaj problem tako što vam omogućava da dizajnirate, optimizujete, potvrdite i štampate sve u jednom softveru.

 • Stvorite parametarski kontrolisane rešetkaste strukture.
 • Direktno se povežite sa 3D Systems i Stratasys štampačima.
 • Pratite, potvrdite i upravljajte poslovima štampanja.
 • Eliminišite greške zbog ljudskog faktora.
 • Direktna veza sa servisnim biroima.
 • Poboljšana brzina izrade prototipova.

Dizajnirajte, optimizujte, potvrdite i štampajte, sve u Creo-u!


Definicija zasnovana na modelu (Model-Based Definition)

Creo 4.0 otklanja prepreke za uspešnu primenu MBD.

Sa MBD, sve informacije o vašem proizvodu žive u potpuno detaljnom, dokumentovanom 3D modelu koji je dostupan svima, od projektovanja do dizajniranja pakovanja. Unapređeni radni tokovi olakšavaju više nego ikad da se izrađuju i objavlju potpuno definisani modeli.

 • Povećava produktivnost.
 • Smanjuje troškove.
 • Obezbeđuje konzistentnost.
 • Eliminiše greške zbog ljudskog faktora.
 • Poboljšava veze u dizajniranju proizvoda.
 • Poboljšava razumevanje geometrijskih mera i tolerancija.

 


Proširena stvarnost (Augmented Reality)

Sa proširenom stvarnosti fizički i digitalni svetovi se spajaju.

Uskoro sledi nativna integracija između Creo 4.0 i Thingworx Studio, vodećom svetskom AR platformom. To će vam omogućiti da kreirate AR iskustva svog dizajna.

Rezultat? Mnogo efikasniji, angažovaniji, i ubedljiviji proces pregleda dizajna.

Creo Moduli i Ekstenzije

Funkcionalnost CREO aplikacija se može proširiti širokim spektrom dodatnih modula (ekstenzije) specijalizovanih za obavljanje funkcija koje nisu sadržane u samim aplikacijama. Kombinacija jedne ili više aplikacija i ekstenzija čine CREO pakete. Novi CREO paketi su definisani na osnovu želje da se zadovolje potrebe različitih zanimanja u procesu stvaranja proizvoda.

CAD Ekstenzije – Konstruisanje


CAM Ekstenzije – Tehnologija i proizvodnja


CAE Ekstenzije – Analiza i simulacija

Creo Elements-Direct

PTC Creo Elements/Direct – vodeći Industrijski softver za direktno modelovanje
PTC Creo Elements/Direct obezbeđuje najkompletniji alat za direkno modelovanje

Pređite na PTC Creo Elements/Direct 18.1 i iskoristitie sve prednosti novih funkcija
Otvorite PTC Creo Elements/Direct modele u PTC Creo Parametric, izvedte napredne simulacije i mnogo toga više


Katalog

Creo Sketch

Creo Sketch je program koji daje korisnicima mogućnost da brzo i lako crtaju i rezmenjuju ideje o proizvodima. Ovaj pristupačan i praktičan program za 2D skiciranje omogućava da veliki broj ljudi bude uključeno u proces razvoja proizvoda i da se lakše dolazi do željene dizajnerske ideje.

Creo Sketch vam pomaže da sačuvate i delite ideje, i tako učinite pozitivan uticaj na proces razvoja novog proizvoda. Od stvaranja zahteva i potreba za proizvodom i 2D dizajna do omogućavanja prikaza dobavljačima i kupcima, Creo Sketch pomaže različitim korisnicima da dođu do informacija koje mogu poboljšati dizajn.


Katalog

creolayout

Creo Layout

Da bi smanjili vreme i cenu razvoja, inženjeri moraju permanentno da unpređuju i menjaju idejna rešenja novih proizvoda. Međutim mnogi inženjeri crtaju detaljna 2D idejna rešenja u 2D CAD programima, da bi ih naknadno prebacivali u zaseban 3D paket. Nakon čega bi kolege na osnovu 2D idejnog rešenja pravile 3D modele. Prebacivanje 2D podataka u 3D troši određenu količinu vremena a može prouzrokovati i pojavu grešaka pri transferu podataka iz jedne u drugu platformu.

PTC Creo Layout je samostalna 2D CAD aplikacija koja rešava ovaj problem tako što omogućava da iskoristite najbolje od oba, 2D i 3D sveta, u vašem procesu projektovanja. Možete brzo da kreirate detaljna idejna rešenja, dodate dimenzije, komentare, a zaim isti taj fajl direktno integrišete u vaš 3D dizajn koristeći PTC Creo Parametric. Vaši podaci se neprimetno kreću između aplikacija i dizajnerska ideja ostaje u potpunosti zadržana.

Katalog

creo illustrate

Creo Illustrate

3D tehničke ilustracije.

Sa Creo Illustrate, možete kreirati vrhunske 3D ilustracije na osnovu 3D CAD modela.

Tehničke ilustracije su najbitniji element tehničkih publikacija. Kvalitetne ilustracije doprinose većoj preglednosti publikacija, smanjenju grešaka pri servisiranju i rukovanju i većem zadovoljstvu korisnika.

Creo Illustrate je namenjen prvenstveno tehničkim ilustratorima i sadrži sve neophodne opcije za izradu i distribuciju kvalitetnih ilustracija u bilo kom formatu i mediju.

Creo Schematics

Da bi uspele na današnjem tržištu, kompanije moraju da uvode nove proizvode brže od konkurencije, po nižim cenama i sa većim kvalitetom.Creo Schematics pomaže da se ostvare ovi ciljevi automatizovanjem procesa projektovanja sistema kablova i cevi – čuvajući vreme, rad i novac.

Pri projektovanju proizvoda koji sadrže kablove ili cevi, od ključne važnosti je da se kreiraju visoko kvalitetni dijagrami koji dokumentuju i planiraju šematske zahteve. Creo Schematics sadrži veliki broj dijagramskih alata za potrebe mnogih disciplina i industrija, bez potrebe za inženjerskim kompromisima.

creo view feature

Creo View MCAD/ECAD

Creo View MCAD je univerzalni pregledač koji prikazuje 3D MCAD modele, skolopove, crteže, slike i dokumenta na svačijem desktop-u ili na IPad i IPhone, za sveobuhvatnu analizu i saradnju. I sve to bez potrebe instaliranja izvornih aplikacija.

Izgrađena na osnovu proizvodno dokazane InterComm Expert tehnologije,Creo View ECAD je rešenje visokih performansi koje omogućava vizuelizaciju, analizu i proveru dizajna šema i PCB CAD elektronskog sadržaja modela. Ovo rešenje može da pomogne elektronskim i visoko tehnološkim kompanijama da brzo identifikuju i reše probleme u projektovanim elektronskim podacima rano u ciklusu razvoja proizvoda.

Zbog sve kraćih vremena za razvoj novih proizvoda, proizvođači elektronskih uređaja moraju da reše probleme rano u procesu projektovanja. Ali više od 50% današnjih elektronskih proizvoda moraju da budu promenjeni nakon testiranja prototipa, zbog problema koji nisu identifikovani na vreme, dodajući skupe izmene dizajna.

 MCAD  creo-view_2
 PTCCreoViewMCAD  Distance Creo View
creo_viewecad1 ipad1
Creo-simulate main

Creo Simulate

Creo Simulate daje konstruktorima mogućnost da razumeju strukturne i termalne performanse proizvoda na digitalnom modelu, pre izrade skupog i vremenski zahtevnog fizičkog prototipa. Sticanjem ranog uvida u ponašanje proizvoda, moguće je značajno poboljšati kvalitet proizvoda, štedeći vreme, rad i novac.

Creo Simulate podržava rad sa velikim deformacijama kao i analizu kontakta tj. efekat  udara površina jednog dela u a drugi. Takođe moguće je direktno uvesti sile i momente dobijene analizom/radom u Creo Parametric mehanizam modulu.

 

creo_simulate_overview  creo_simulate 2
 creosimulate2  creo-simulate-weld

Creo Direct

Creo Direct je program za direktno 3D CAD modelovanje. Nezamenjiv u timovima gde više ljudi rade na razvoju proizvoda, zbog svoje fleksibilnosti, brzine i jednostavnosti.

Metoda direktnog modelovanja daje Vam slobodu kreiranja i revidiranja 3D modela. Bilo da ste u početnim fazama dizajna koncepta i prikupljate korisne informacije od svojih klijenata. Ili pokuševate da pojednostavite geometriju gotovog dizajna i tako ga prilagodite CEA analizama. Creo Direct je pravi alat sa kojim se ovi poslovi obavljaju efikasno i efektno.

 

 

Katalog