Arbortext Iso Draw

PTC Arbortext IsoDraw kreira 2D tehničke ilustracije i inteligentne grafike radi optimizacije proizvoda i servisnih informacija u formi instrukcija sklopa, kataloga delova, servisnih i operatorskih uputstava, dokumenata za obuku i još mnogo toga. PTC Arbortext IsoDraw pruža mogućnost automatizacije procesa kreiranja i ažuriranja visokokvalitetnih tehničkih ilustracija od nule ili 2D i 3D CAD sistema. Pored toga, PTC Arbortext IsoDraw održava vezu sa ažuriranim CAD podacima čime obezbeđuje ažuriranje ilustracija kad god se promeni dizajn tokom životnog ciklusa proizvoda.

Arbortext Publisher

Automatsko sklapanje i publikovanje odgovarajućih informacija za brojne ciljne grupe u interaktivnim formatima u vidu stranica

Automatizacija procesa publikovanja radi kastamizovanja informacija, smanjivanja troškova izrade, smanjivanja vremena izlaska informacije na tržište i obezbeđivanja konzistentnosti informacija.

Arbortext Publishing Engine predstavlja jedan sistem koji obezbeđuje end-to-end veštinu da inteligentno izvuče XML i nestruktuirane podatke iz sistema za upravljanje sadržajem i drugih poslovnih aplikacija, profiliše taj sadržaj za ciljnu grupu i automatski generiše Help Center-e i publikacije. Arbortext Publishing Engine omogućava dostavljanje visokokvalitetnih, konzistentnih proizvodnih i servisnih informacija tokom životnog ciklusa proizvoda.


Katalog


Arbortext Styler

Kreiranje stylesheet-ova za automatsko dostavljanje predviđenih, visokokvalitetnih informacija o proizvodu u brojnim jezicima i medijskim output-ima

Arbortext Styler je inovativni stylesheet alat koji omogućava dizajnerima da konfigurišu stylesheet za automatsko publikovanje struktuiranog sadržaja koristeći jedan izvor stila. Stylesheet koji je kreiran podržava jedna ili više izlaznih medija, bez programiranja, omogućavajući da se poveća kvalitet i konzistentnost informacija.

Stylesheet-ovi, kreirani u Arbortext Styler-u, koriste se u Arbortext softveru za publikovanje za transformaciju XML sadržaja u izlaz za štampanje, PDF, HTML i web stranice, HTML Help, Microsoft Word i wireless uređaje. Srbortext Styler takođe obezbeđuje podršku za strane jezike, omogućavajući jednostavno i automatsko publikovanje lokalizovanih podataka o proizvodu.


Arbortext Styler 5.4 – Highlights – PTC


Katalog


Arbortext Editor

Arbortext Editor, industrijski najviše prihvaćen XML softver za autorizaciju, omogućava kreiranje kontekstualnog, aktuelnog sadržaja proizvoda.

Kako se sve više prepoznaje potreba za što boljim servisom u procesu stvaranja što uspešnijeg proizvoda, sve više i više preduzeća se oslanja na Arbortext Editor za generisanje visoko kvalitetnih, preciznih i najnovijih proizvodnih i servisnih informacija. Sa Arbortext Editor-om autori kreiraju kontekstualni sadržaj, sa proizvodom u fokusu, radi podrške organizacijama i krajnjim korisnicima. Ovaj sadržaj je obezbeđen u željenom formatu medija – uključujući interaktivne servisne priručnike, “eLearning” materijale, kataloge delova namenjene za mobilne telefone, priručnike za operatere, web trening programe i uputstva za instalaciju.

Struktuirani autoring sa Arbortext Editor-om omogućava kreiranje i modifikovanje XML sadržaja na nivou komponente i sklopa, radi lakše ponovne upotrebe širom preduzeća kako korisnici ne bi dodatno trošili vreme za unošenje ponovo identičnog teksta ili za primenu identičnih izmena na brojne verzije iste kopije. Integracija sa Windchill i Arbortext Content Manager-om, pruža kontekstualne informacije u skladu sa originalnom definicijom proizvoda- kako bi se obezbedila tačnost informacija, blagovremenost i konzistencija. Arbortext Editor podržava industrijske standarde kao što su DITA i S1000D i dozvoljava autorima da dodaju interaktivne, 2D/3D CAD tehničke ilustracije.


Arbortext Editor 5.4 – Highlights – PTC

Arbortext

PTC “End-to-end” rešenje za dinamičke publikacije pojednostavljuje kreranje, upravljanje i publikovanje tehničkih informacija Vašeg preduzeća.

Arbortext softver koristi snagu XML-a čime eliminiše zamorni manuelni rad i redundantnosti informacija a sve to sa ciljem da se proces publikovanja automatizuje i uprosti. Kao rezultat, smanjuju se troškovi i vreme izlaska proizvoda na tržište dok se istovremeno povećava kvalitet Vaših informacija.

Arbortext obezbeđuje jedino kompletno rešenje za publikovanje.

arbortext_logo