top_banner_sika

Smole za vakumsko livenje

Biresin® Vacuum Casting sistemi bazirani na poliuretanu pogodni su za klasičnu brzu izradu prototipova. Zahvaljujući svojim svojstvima, u stanju su da oponašaju većinu široko primenjivanih termoplasta.

Karakteristike gumastih smola: oponaša meki-PVC, PE i gumu, brzo očvršćava i dobro teče, čvrst materijal i veoma fleksibilan, velika čvrstoća na cepanje, visoka odbojna elastičnost.

Karakteristike elastičnih i žilavih smola (PE/PP): veoma sličan EP PP, može očvrsnuti i na sobnoj temperaturi, odlična reprodukcija detalja sa površina…

Karakteristike tvrdih i žilavih smola (ABS/PVC): oponaša ABS i PVC, veoma visoka otpornost na povišenu temperaturu, otpornost na udar uz visoku odbojnu elastičnost, brzo očvršćava i dobro teče…