top_banner_sika

RIM sistemi

Biresin® RIM sisteme za livenje pod niskim pritiskom koji se dobijaju mešanjem dve komponente.Zahvaljujući veoma kratkom vremenu držanja u kalupu, RIM sistemi za livenje pod niskim pritiskom su pogodni, pre svega, sa serijsku proizvodnju.

Karakteristike gumastih smola: oponaša gumu i meki PVC, brzo očvršćava i dobro teče, kratko vreme do vađenja iz kalupa, veoma fleksibilan.

Karakteristike elastično žilave smole (PE/PP): oponaša PE/PP sa veoma visokom otpornošću na udare, brzo očvršćava i dobro teče, kratko vreme do vađenja iz kalupa,veoma visoka otpornost površine na habanje.

Karakteristike tvrde i žilave smole (ABS): brzo očvršćava i dobro teče,očvrsli delovi mogu se obrađivati rezanjem