Projektovanje

Naš stručni tim samostalno, ili zajedno sa stručnim timom naručioca, nudi sledeće usluge u oblasti CAD/CAM/CAE:
kompjutersko dizajniranje mašinskih elemenata i sklopova
3D digitalizacija, kreiranje digitalnih 3D modela na bazi postojećih fizičkih objekata
konverzija 2D dokumentacije u 3D računarski model
strukturalna analiza (statička i dinamička, optimizacija konstrukcija)
konstrukcija i izrada alata za:
programiranje NC mašina
povezivanje NC mašina sa računarom i izrada postprocesora
izrada prototipa proizvoda tehnologijom stereolitografije
organizovanje i realizacija serijske proizvodnje projektovanih delova i sklopova

air berry harvester G-4 transparencies
DIN tables waterpolo euro 2016 layout
gas mask trash bins