banner_industrijski_dizajn

Industrijski dizajn

Na industrijski dizajn, kao deo naše usluge razvoja proizvoda, vrlo smo ponosni.

Za naše klijente u zemlji i inostranstvu realizovali smo velik broj inovativnih i efektivnih dizajnerskih rešenja. Iako je jasno da klijenti kompanije CAD Professional Sys. na kraju razvoja svog proizvoda od nas uvek mogu očekivati – konzistentan 3D kompjuterski model, tehničku dokumentaciju za proizvodnju, prototip proizvoda uradjen CNC tehnologijom ili stereolitografskim postupkom, alate/kalupe za serijsku proizvodnju dizajniranog proizvoda…, postavlja se pitanje šta sve prethodi ovim rezultatima?

Šta je to što naš stručni tim mora pružiti klijentu da bi se u potpunosti ostvarili elementi definicije savremenog indistrijskog dizajna “Industrijski dizajn je profesionalna usluga u kreiranju koncepta i karakteristika proizvoda kojom se optimizuje fukcija, vrednost i izgled proizvoda/sistema za dobrobit kako korisnika, tako proizvodjača” (IDSA-Industrial Design Society of America)?

3D kompjuterskom modelu prethodi vrlo detaljna analiza svih funkcija budućeg proizvoda, predstavljanje mogućih alternativna, uporedjenje sa aktualnim proizvodima, definisanje inicijalnog koncepta….

Nakon dobrog razumevanja svih funkcija budućeg proizvoda tradicionalna 2D skica je prvi rezultat koji se očekuje od našeg industrijskog dizajnera. Medjutim, naše višegodišnje iskustvo nas je uverilo da već od najranije faze nastanka 2D skice budućeg proizvoda sa inustrijskim dizajnerima moraju saradjivati inženjeri koji su zaduženi za konačanu realizaciju proizvoda.

Ovim se tradicionalna kašnjenja i greške u konverziji 2D skica u 3D model smanjuju na najmanju moguću meru i eliminiše rizik da se dizajnerske ideje neprecizno interpretiraju. Rezultat više iterativnih operacija i kolaboracije naručioca projekta, industrijskog dizajnera i inženjera je 3D konceptualni dizajn, koji verno odslikava dizajnerske karakteristike budućeg proizvoda.

Prihvatanjem konceptualnog rešenja od strane naručioca, tim inženjera zajedno sa industrijskim dizajnerom prelazi na detaljnu razradu 3D modela proizvoda. Koristeći veliku paletu softverskih modula Creo-a pretače se konceptualno rešenje u realističan 3D model. Svaka faza se detaljno analizira i konfirmira od strane članova projektnog tima. Naručiocu se prezentiraju sve karakteristike budućeg proizvoda: izgled, funkcionalnost, primenjeni materijali i standardi, cene proizvodnje svih komponenti, način sklapanja proizvoda, izgled marketinške, servisne, montažne dokumentacije… Ova faza omogućava da se uz najmanje troškova, pre realizacije fizičkog prototipa proizvoda, mogu napraviti izmena na bilo kom delu proizvoda.

Za klijente koji u ovoj fazi zahtevaju i fizicki model na raspolaganju je više tehnoloških postupaka izdrade prototipa proizvoda.


Galerija slika

« 1 of 2 »