top_banner_windchill

Windchill PDM Essentials

PTC Windchill PDM Essentials – Product Data Management (PDM) za mala i srednja preduzeća

Bez efikasnog upravljanja CAD podacima koji nastaju u procesu projektovanja i razvoja proizvoda, ne može se zamisliti efikasan timski rad unutar projektnih timova, niti napraviti osnova za podizanje nivoa produktivnosti u procesu projektovanja. PTC Windchill PDM Essentials donosi malim i srednjim preduzećima neophodnu infrastrukturu putem koje je moguće efikasno organizovanje i upravljanje celokupnim sadržajem generisanim u procesu projektovanja i razvoja, i na taj način pospešuje maksimalno iskorišćenje postojećih rešenja, uz istovremeno proširenje pristupa informacijama svim zainteresovanim licima, saglasno njihovoj ulozi u procesu projektovanja i razvoja proizvoda. PTC Windchill PDM Essentials poseduje alate za striktnu kontrolu i upravljanje verzijama CAD dokumenata, kao i svim ostalim informacijama od značaja za proizvod.

Baziran na proverenom i dokazanom PLM rešenju – PTC Windchill-u, PTC Windchill PDM Essentials donosi, pre svega, jednostavan proces instalacije i implementacije, jednostavnost u radu i korišćenju sistema, na način koji ohrabruje korisnike za njegovo korišćenje, vraćajući u kratkom vremenskom roku uložena sredstva. Upravljenjem strukturiranim podacima koji se generišu unutar PTC Creo Parametric softvera, kao i velikog broja drugih CAD aplikacija, korisnicima se osigurava inegrtitet podataka, i snažno podržava konkurentni inženjering.

PTC Windchill PDM Essentials je sistem „skrojen“ po meri i potrebama malih i srednjih timova i kompanija. Sa druge strane, on predstavlja osnovu koja se može po potrebi proširiti dodatnim mogućnostima, prateći rastuće potrebe i zahteve kompanija.

Krakteristike:

– Jednostavna instalacija i konfiguracija sistema uz pomoć wizard-a („čarobnjaka“) za instalaciju. Sve neophodne komponente sistema dolaze u paketu.
– Centralizovana baza podataka sa kontrolom verzija za sve CAD modele, njihove strukture i međusobne relacije. (PTC Creo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Pro/ENGINEER, PTC Creo Elements/Direct i PTC Mathcad).
– Efikasno upravljanje office dokumentima, kao što su Microsoft Word i Excel, sa kontrolom izmena putem check-in i check-out funkcija.
– Sistem pretraživanja i jednostavne copy/rename funkcije, pospešuju pretragu i efikasno korišćenje postojećih rešenja i resursa.
– Planirano i automatsko kreiranje dokumenata za pregled (viewables) kao i ostalih formata kao što je PDF.
– Integrisane aplikacije za pregled i reviziju 3D dokumenata ohrabruju non-CAD korisnike za korišćenje sistema, dajući im aktivnu ulogu u projektovanju i razvoju.
– Upravljanje stanjima dokumenata unutar njihovog životnog ciklusa osigurava korišćenje „pravih“ verzija dokumenata saglasno ulozi korisnika koji im pristupa. Na primer, korisnici iz proizvodnje mogu pristupiti samo dokumentima sa statusom „released“.


PTC Windchill PDM Essentials

PTC Windchill PDM Essentials Demo


Katalog