TG Builder

TG Builder je specijalizovani softverski paket za kompletnu izradu tehničke eksploataciono remontne dokumentacije koja je u potpunoj saglasnosti sa standardom S1000D. Paket je sastavljen od modularanih celina koje omogućuju rad na svim fazama izrade standardne dokumentacije.
tgbuilder01
TG Builder predstavlja jedinstveni softverski paket u svojoj klasi i nudi sledeće prednosti pri radu:

• Dokumentacija se kreira po principu WYSIWYG.
• Korisnik koji kreira dokumentaciju ne mora da poseduje znanje XML jezika ili S1000D šema
• Ulazni podaci dokumentacije mogu da budu u bilo kom digitalnom ili papirnom formatu (elektronski crteži, šeme, dijagrami, 3D modeli, tehničke ilustracije, skenirana papirna dokumentacija ili S3000L LSAR objekti)

Pri izradi tehničke eksploataciono remontne dokumentacije složenih sredstava (kao što je to slučaj u vazduhoplovnoj industriji) navedene prednosti značajno redukuju vreme i troškove izrade.

Podržani formati publikacija u TG Builder-u

• Stranično orijentisane publikacije (PDF) sa aktivnim linkovima, mogu lako biti odštampane
• Potpuno Interaktivne Elektronske Tehničke Publikacije (IETP) u PDB formatu sa integrisanim pregledačem (TG Browser). U navedenom slučaju podržana je maksimalna funkcionalnost 3D modela, logičkih dijagrama, video klipova i slično.
• Web stranice generisane preko TG Web Servera od PDB publikacija kojima je moguće pristupiti sa fiksnih i mobilnih platformi (IOS, Android, Linux i drugi).
• Setovi XML fajlova koji mogu da se otpreme eksternim informacionim sistemima.

Sistem nudi mogućnost samostalnog ili timskog rada sa raspodelom uloga svih učesnika u procesu. Podržan je višestepeni sistem kontrole kvaliteta, odobrenja i puštanja publikacija u upotrebu. Svi alati za razvoj eksploatacione dokumentacije u sistemu TGB su nastali na osnovu ogromnog iskustva iz prakse pri radu na mnogobrojnim projektima.

Usaglašenost sa standardom S1000D

TG Builder podržava razvijanje različitih tipova publikacija u skladu sa međunarodnim standardom S1000D. Navedene su samo neke od mnogobrojnih podržanih standardnih kategorija eksploatacionih publikacija:

• procedure vezane za održavanje
• postupci izolovanja i otklona neispravnosti
• ilustrovani katalozi delova i opreme
• periodično plansko i neplansko održavanje
• uputstva letačkoj posadi

tgbuilder02