top_banner_windchill

PTC Windchill

Kao integralna komponenta PTC sistema za razvoj proizvoda, Windchill upravlja svim komponentama proizvoda i poslovnim procesima kroz proizvod i servisiranje životnog ciklusa proizvoda. Poseduje robusnu, visoko performantnu arhitekturu koja vam pomaže danas i priprema Vas za sve neizvesnosti u budućnosti.

windchill_slika


PTC Introduces Windchill 10.0 – PTC