baner_creo

PTC Creo

CREO je nova familija programa za razvoj proizvoda kompanije PTC, sa jedinstvenim interfejsom i širokim spektrom mogućnosti nadogradnje.

CREO je koncipiran da omogući svima u kompaniji da koriste alate koji su adekvatni za konkretno radno mesto i tako doprinose efikasnosti prilikom razvoja proizvoda.

CREO takodje omogućava veoma visok nivo interoperabilnosti – nesmetan i lak prenos podataka imeđu aplikacija i modova modeliranja zadržavajući pritom inženjersku ideju pojektanta. Samim tim korisnici mogu lako da razmenjuju informacije kako sa saradnicima unutar kompanije tako i izvan nje.

CREO omogućava učesnicima u razvojnom procesu da otključaju skrivene potencijale i unaprede kreativnost, efikasnost i timski rad.

CREO donosi jedinstveno korisničko iskustvo u svih devet aplikacija. Kao veliki broj ekstenzija koji unapređju i prilagođavaju mogućnosti aplikacija konkretnim potrebama kompanije.

Najnovija verzija Creo paketa je Creo 4.0