top_banner_mathcad

Mathcad

MATHCAD – SOFTVER ZA INŽENJERSKE PRORAČUNE

Mathcad danas predstavlja globalni standard za inženjerske proračune i za njega se opredelilo više od 250.000 inženjera širom sveta.

Zahvaljujući preglednom interfejsu nalik beloj tabli, inženjeri mogu kombinovati tekst, aktivne matematičke proračune i grafike na jednom jedinom radnom listu.

Mathcad nudi obilje proračunskih mogućnosti, uključujući preko 400 ugrađenih funkcija i automatsku kontrolu jedinica.

mathcad_download_free


Katalog