creo view feature

Creo View MCAD/ECAD

Creo View MCAD je univerzalni pregledač koji prikazuje 3D MCAD modele, skolopove, crteže, slike i dokumenta na svačijem desktop-u ili na IPad i IPhone, za sveobuhvatnu analizu i saradnju. I sve to bez potrebe instaliranja izvornih aplikacija.

Izgrađena na osnovu proizvodno dokazane InterComm Expert tehnologije,Creo View ECAD je rešenje visokih performansi koje omogućava vizuelizaciju, analizu i proveru dizajna šema i PCB CAD elektronskog sadržaja modela. Ovo rešenje može da pomogne elektronskim i visoko tehnološkim kompanijama da brzo identifikuju i reše probleme u projektovanim elektronskim podacima rano u ciklusu razvoja proizvoda.

Zbog sve kraćih vremena za razvoj novih proizvoda, proizvođači elektronskih uređaja moraju da reše probleme rano u procesu projektovanja. Ali više od 50% današnjih elektronskih proizvoda moraju da budu promenjeni nakon testiranja prototipa, zbog problema koji nisu identifikovani na vreme, dodajući skupe izmene dizajna.

 MCAD  creo-view_2
 PTCCreoViewMCAD  Distance Creo View
creo_viewecad1 ipad1