Creo-simulate main

Creo Simulate

Creo Simulate daje konstruktorima mogućnost da razumeju strukturne i termalne performanse proizvoda na digitalnom modelu, pre izrade skupog i vremenski zahtevnog fizičkog prototipa. Sticanjem ranog uvida u ponašanje proizvoda, moguće je značajno poboljšati kvalitet proizvoda, štedeći vreme, rad i novac.

Creo Simulate podržava rad sa velikim deformacijama kao i analizu kontakta tj. efekat  udara površina jednog dela u a drugi. Takođe moguće je direktno uvesti sile i momente dobijene analizom/radom u Creo Parametric mehanizam modulu.

 

creo_simulate_overview  creo_simulate 2
 creosimulate2  creo-simulate-weld