Creo Schematics

Da bi uspele na današnjem tržištu, kompanije moraju da uvode nove proizvode brže od konkurencije, po nižim cenama i sa većim kvalitetom.Creo Schematics pomaže da se ostvare ovi ciljevi automatizovanjem procesa projektovanja sistema kablova i cevi – čuvajući vreme, rad i novac.

Pri projektovanju proizvoda koji sadrže kablove ili cevi, od ključne važnosti je da se kreiraju visoko kvalitetni dijagrami koji dokumentuju i planiraju šematske zahteve. Creo Schematics sadrži veliki broj dijagramskih alata za potrebe mnogih disciplina i industrija, bez potrebe za inženjerskim kompromisima.