cta-banner

Creo Parametric-ProE

Creo Parametric je program za parametarsko 3D projektovanje. Creo Parametric je aplikacija u okviru CREO paketa i direktni je naslednik ProENGINEER-a.

Creo Parametric neophodno je CAD/CAM/CAE rešenje, jer predstavlja upravo ono što vam je potrebno: najsveobuhvatniji komplet alata za 3D dizajniranje proizvoda, proizvodnju i analizu. Creo Parametric predstavlja osnovu jedne nadogradive platforme za razvoj proizvoda. Funkcionalnost Creo Parametric-a moguće je dodatno nadograditi velikim brojem CAD, CAM i CAE modulima i ekstenzijama.

Sa Creo Parametric-om možete dizajnirati delove, praviti sklopove, skicirati sekcije, izrađivati crteže, konstruisati površine, kreirati delove konstrukcija od tankog lima, razmenjivati podatke, postići vrhunski kvalitet dizajna i povezivati aplikacije i timove.

Najnovija verzija Creo Parametrica je Creo 5.0


Galerija slika

Katalog