Creo Moduli i Ekstenzije

Funkcionalnost CREO aplikacija se može proširiti širokim spektrom dodatnih modula (ekstenzije) specijalizovanih za obavljanje funkcija koje nisu sadržane u samim aplikacijama. Kombinacija jedne ili više aplikacija i ekstenzija čine CREO pakete. Novi CREO paketi su definisani na osnovu želje da se zadovolje potrebe različitih zanimanja u procesu stvaranja proizvoda.

CAD Ekstenzije – Konstruisanje


CAM Ekstenzije – Tehnologija i proizvodnja


CAE Ekstenzije – Analiza i simulacija