creolayout

Creo Layout

Da bi smanjili vreme i cenu razvoja, inženjeri moraju permanentno da unpređuju i menjaju idejna rešenja novih proizvoda. Međutim mnogi inženjeri crtaju detaljna 2D idejna rešenja u 2D CAD programima, da bi ih naknadno prebacivali u zaseban 3D paket. Nakon čega bi kolege na osnovu 2D idejnog rešenja pravile 3D modele. Prebacivanje 2D podataka u 3D troši određenu količinu vremena a može prouzrokovati i pojavu grešaka pri transferu podataka iz jedne u drugu platformu.

PTC Creo Layout je samostalna 2D CAD aplikacija koja rešava ovaj problem tako što omogućava da iskoristite najbolje od oba, 2D i 3D sveta, u vašem procesu projektovanja. Možete brzo da kreirate detaljna idejna rešenja, dodate dimenzije, komentare, a zaim isti taj fajl direktno integrišete u vaš 3D dizajn koristeći PTC Creo Parametric. Vaši podaci se neprimetno kreću između aplikacija i dizajnerska ideja ostaje u potpunosti zadržana.

Katalog