creo illustrate

Creo Illustrate

3D tehničke ilustracije.

Sa Creo Illustrate, možete kreirati vrhunske 3D ilustracije na osnovu 3D CAD modela.

Tehničke ilustracije su najbitniji element tehničkih publikacija. Kvalitetne ilustracije doprinose većoj preglednosti publikacija, smanjenju grešaka pri servisiranju i rukovanju i većem zadovoljstvu korisnika.

Creo Illustrate je namenjen prvenstveno tehničkim ilustratorima i sadrži sve neophodne opcije za izradu i distribuciju kvalitetnih ilustracija u bilo kom formatu i mediju.