Creo Direct

Creo Direct je program za direktno 3D CAD modelovanje. Nezamenjiv u timovima gde više ljudi rade na razvoju proizvoda, zbog svoje fleksibilnosti, brzine i jednostavnosti.

Metoda direktnog modelovanja daje Vam slobodu kreiranja i revidiranja 3D modela. Bilo da ste u početnim fazama dizajna koncepta i prikupljate korisne informacije od svojih klijenata. Ili pokuševate da pojednostavite geometriju gotovog dizajna i tako ga prilagodite CEA analizama. Creo Direct je pravi alat sa kojim se ovi poslovi obavljaju efikasno i efektno.

 

 

Katalog