C1W7cXSWgAA8g0Z

Creo 4.0

CREO 4.0. Budućnost dizajniranja proizvoda od vodećih 3D CAD inovatora. Sada možete dizajnirati pametne, povezane proizvode i iskoristiti nove tehnologije, kao što su aditivna proizvodnja i proširena stvarnost.


Šta je novo u Creo 4.0?

Svet dizajna proizvoda se menja sa uvođenjem uzbudljivih, novih tehnologija. Da bismo vam pomogli da zgrabite prilike, Creo 4.0 uključuje revolucionarne sposobnosti u aditivnoj proizvodnji (Additive Manufacturing), Internet of Things, definiciji zasnovanoj na modelu (Model-Based Definition) (CSE) i proširenoj stvarnosti (Augmented Reality). Sada možete dizajnirati brže i pametnije, jer digitalni modeli su povezani sa fizičkim proizvodima. To je dobitna kombinacija: novi Creo 4.0 alati zajedno sa brojnim ključnim poboljšanjima za podršku dan-po-dan produktivnosti.


Unapređenja produktivnosti glavnih funkcija

Creo 4.0 je do sada najproduktivnije izdanje. Postoje stotine poboljšanja kako bi ubrzali i olakšali vaš posao. Ovo su samo neka:

Novi interaktivni tok rada: povećana produktivnost.
Unapređenja u modelovanju: mogućnosti modelovanja su bolja nego ikad.
Biblioteka materijala: više od 100 novih dostupnih materijala.

 


Pametan, povezan dizajn proizvoda

Sa Creo Product Insight (dostupan od leta 2017), možete da konstruiše digitalne senzore kao sastavni deo vašeg CAD modela i spojite ih, preko PTC ThingWorx, na proizvod na terenu. Sada upravljajte svojim procesom projektovanja sa činjenicama, a ne pretpostavkama. Zamenite pretpostavke u svom dizajnu procesa sa činjenicama.

Expert insights


Aditivna proizvodnja

Ono što vidite je ono što odštampate. Creo 4.0 zatvara jaz između 3D CAD i 3D štampe.

Aditivna proizvodnja menja dizajn proizvoda, ali se obavlja koristeći nepovezan proces u više koraka. Creo 4.0 Additive Manufacturing Extension rešava ovaj problem tako što vam omogućava da dizajnirate, optimizujete, potvrdite i štampate sve u jednom softveru.

 • Stvorite parametarski kontrolisane rešetkaste strukture.
 • Direktno se povežite sa 3D Systems i Stratasys štampačima.
 • Pratite, potvrdite i upravljajte poslovima štampanja.
 • Eliminišite greške zbog ljudskog faktora.
 • Direktna veza sa servisnim biroima.
 • Poboljšana brzina izrade prototipova.

Dizajnirajte, optimizujte, potvrdite i štampajte, sve u Creo-u!


Definicija zasnovana na modelu (Model-Based Definition)

Creo 4.0 otklanja prepreke za uspešnu primenu MBD.

Sa MBD, sve informacije o vašem proizvodu žive u potpuno detaljnom, dokumentovanom 3D modelu koji je dostupan svima, od projektovanja do dizajniranja pakovanja. Unapređeni radni tokovi olakšavaju više nego ikad da se izrađuju i objavlju potpuno definisani modeli.

 • Povećava produktivnost.
 • Smanjuje troškove.
 • Obezbeđuje konzistentnost.
 • Eliminiše greške zbog ljudskog faktora.
 • Poboljšava veze u dizajniranju proizvoda.
 • Poboljšava razumevanje geometrijskih mera i tolerancija.

 


Proširena stvarnost (Augmented Reality)

Sa proširenom stvarnosti fizički i digitalni svetovi se spajaju.

Uskoro sledi nativna integracija između Creo 4.0 i Thingworx Studio, vodećom svetskom AR platformom. To će vam omogućiti da kreirate AR iskustva svog dizajna.

Rezultat? Mnogo efikasniji, angažovaniji, i ubedljiviji proces pregleda dizajna.