Arbortext Publisher

Automatsko sklapanje i publikovanje odgovarajućih informacija za brojne ciljne grupe u interaktivnim formatima u vidu stranica

Automatizacija procesa publikovanja radi kastamizovanja informacija, smanjivanja troškova izrade, smanjivanja vremena izlaska informacije na tržište i obezbeđivanja konzistentnosti informacija.

Arbortext Publishing Engine predstavlja jedan sistem koji obezbeđuje end-to-end veštinu da inteligentno izvuče XML i nestruktuirane podatke iz sistema za upravljanje sadržajem i drugih poslovnih aplikacija, profiliše taj sadržaj za ciljnu grupu i automatski generiše Help Center-e i publikacije. Arbortext Publishing Engine omogućava dostavljanje visokokvalitetnih, konzistentnih proizvodnih i servisnih informacija tokom životnog ciklusa proizvoda.


Katalog