Arbortext Iso Draw

PTC Arbortext IsoDraw kreira 2D tehničke ilustracije i inteligentne grafike radi optimizacije proizvoda i servisnih informacija u formi instrukcija sklopa, kataloga delova, servisnih i operatorskih uputstava, dokumenata za obuku i još mnogo toga. PTC Arbortext IsoDraw pruža mogućnost automatizacije procesa kreiranja i ažuriranja visokokvalitetnih tehničkih ilustracija od nule ili 2D i 3D CAD sistema. Pored toga, PTC Arbortext IsoDraw održava vezu sa ažuriranim CAD podacima čime obezbeđuje ažuriranje ilustracija kad god se promeni dizajn tokom životnog ciklusa proizvoda.