L3-S1000D

S1000D

Standard S1000D

S1000D je međunarodni standard za tehničke publikacije koje koriste objedinjenu bazu podataka. Standard propisuje način kreiranja, publikovanja, održavanja i upotrebe operativne, tehničke, eksploatacione i remontne dokumentacije za bilo koje složeno namensko sredstvo iz oblasti odbrambenih tehnologija, vojne i civilne vazduhoplovne industrije i ostalih tehničkih objekata i opreme od kapitalnog značaja.
S1000D je razvijan i usavršavan prethodne dve decenije od strane udruženih asocijacija avio i odbrambenih industrija – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD), Aerospace Industries Association of America (AIA) i Air Transport Association of America (ATA) i postao široko rasprostranjen i integrisan. U oblasti vazduhoplovne industrije, S1000D je jedini aktuelni i obavezni standard za tehničke publikacije za sve projekte novije generacije u velikom broju zemalja.
Standardom i njegovim daljim razvojem upravlja međunarodno koordinaciono telo pod nazivom TPSMG – Technical Publications Specification Management Group koje je odgovorno za sve njegove aspekte i sačinjeno je od predstavnika vladinih sektora velikog broja zemalja kao i predstavnika proizvođača iz odgovarajućih industrija. Specijalna radna grupa pod nazivom EPWG – Electronic Publications Working Group zadužena je da se bavi informacionim razvojem kako bi standard S1000D konstantno pratio ubrzani razvoj informacionih tehnologija.
Ključni princip na kome je zasnovan S1000D je taj da su informacije pohranjene u bazu podataka u modularnom obliku (moduli podataka) koji omogućuju višestruku upotrebu istih u velikom broju različitih izlaznih oblika elektronskih ili štampanih publikacija. Zahvaljujući svemu navedenom, vreme potrebno za izradu celokupne dokumentacije značajno je redukovano, kao i sam trošak za njeno kreiranje, održavanje i upotrebu.

Implementacija standarda S1000D

Sve veća obimnost i složenost savremenih projekata nameće potrebu da se velika količina podataka sistematizuje u vidu elektronskih baza – CSDB Common Source Data Base. S1000D omogućuje da se iz obimne baze u kratkom vremenskom periodu sastavi kompilacija odabranih modula podataka koja bi činila publikaciju prema trenutnim potrebama korisnika.
Sadržaj baze podataka unet je u XML formatu koji je podržan od strane velikog broja različitih računarskih sistema i platformi, kako fiksnih tako i prenosnih. Ovo omogućuje primenu standarda S1000D i razmenu podataka bez ograničenja. Za potrebe kreiranja tehničkih publikacija saglasnih standardu S1000D, razvijena su specijalizovana softverska rešenja (Technical Guide Builder – TG Builder).

Zašto je bitan standard S1000D

S1000D pruža jedinstvenu mogućnost višekratne upotrebe jedom razvijenog modula podataka i na taj način značajno umanjuje vreme i troškove izrade dokumentacije. Prednosti primene standarda su sledeće:

• S1000D je zasnovan na međunarodno prihvaćenom neutralnom standardu
• Mnogobrojni oblici publikacija mogu se dobiti od jednog objedinjenog izvora informacija
• Značajno smanjenje troškova izrade i održavanja dokumentacije i vremena kreiranja iste
• Smanjenje troškova održavanja finalnog proizvoda kroz optimizovanu upotrbu dokumentacije
• Modularnost omogućuje kreiranje dokumentacije prema specifičnim potrebama korisnika
• Razmena podataka moguća je između korisnika koji koriste različite IT sisteme
• Koncept modula podataka moguće je primeniti i na staru dokumentaciju
• S1000D zasniva se na javno dostupnom i ne vlasničkom principu
• Čuvanje podataka u bazi (CSDB) omogućuje kreiranje izlaznog oblika dokumentacije kako u papirnom obliku, tako i u obliku Interaktivnih Elektronskih Tehničkih Publikacija – IETP
• Omogućuje jedinstveni standard za univerzalnu razmenu podataka izmeđju većeg broja različitih kooperanata pri radu na zajedničkim projektima

Tipovi publikacija za proizvode iz oblasti vazduhoplovne industrije podržani standardom S1000D

• Informacije za letačku posadu

– Uputstvo pilotu
– Uputstvo za rukovanje avionom
– TT karaktristike
– Ček liste
– Kratka uputstva

• Centraža vazduhoplova
• Održavanje

– Tehničko održavanje vazduhoplova
– Opis vazduhoplova
– Procedure održavanja
– Ček liste za održavanje
– Tehnološke karte
– Uočavanje i otklon otkaza
– Funkcionalne šeme
– Elektro šeme
– Planiranje periodičnog održavanja

• Zahtevi pri održavanju

– Ček liste
– Tehnološke karte
– Tipska tehnolološka podrška i popravka motora
– Održavanje motora
– Ugradnja pogonske grupe
– Održavanje opreme
– On-board oprema
– Oprema motora
– Zemaljska oprema i dodaci
– Nastavno trenažna oprema

• Utovar

– Utovar tereta na vazduhoplov
– Utovar ubojnih sredstava i municije
– Utovar opreme na vazduhoplov

• Integrisani servis vazduhoplova
• Promena namene vazduhoplova
• Reparacija zmaja vazduhoplova
• Testiranje metodama bez razaranja
• Antikoroziona zaštita
• Ilustrovani katalog delova
• Ilustrovani katalog alata i opreme
• Reparacija oštećenja nastalih u borbenim dejstvima
• Spasilačke operacije
• Skladištenje vazduhoplova
• Informacije opštih karakteristika

– Standardne procedure na strukturi
– Standardne procedure na sistemima
– Standardne procedure na elektro opremi i avionici
– Informacije regulativa i normativa

• Podaci o materijalima

– Karakteristike materijala
– Lista potrošnih materijala
– Podaci o materijalima sa ograničenim vekom trajanja

• Servisni bilteni


Galerija slika: