L3-02

Implementacija sistema standardizacije

Sistem za razradu eksploatacione i remontne dokumentacije
predstavlja kompleks programskih rešenja
koji su namenjeni za procese kreiranja, održavanja i
izmene eksploatacione i remontne dokumentacije u
saglasnosti sa zahtevima domaćih i medjunarodnih
standarda.
Mi nudimo uvodjenje i implementaciju adekvatnih
sistema na bazi široko prihvaćenih i proverenih
programskih rešenja: Technical Guide Bilder, Arbortex
IsoDraw, Creo Illustrate i TG Web Server u konfguracijama
koje su prilagodjene zahtevima i potrebama
korisnika.
Osnovni rezultati projekta implementacije predloženog
sistema su:
– Potpumo defnisani i dokumentovani procesi razrade
tehnicke dokumentacije
– Instalirano, podešeno i u potpunosti konfgurisano
programsko okruženje, integrisano sa postojećim
informacionim sistemima (CAD, PLM, ERP)
– Obuceni specijalisti kosrisnika, koji su osposobljeni za
samostalnu realizaciju celokupnog procesa razrade,
upravljanja i publikovanja dokumentacije u različitim
vidovima (IETP, štampana uputstva i priručnici, web –
dokumentacija)