CPS – CAD Professional Systems

 

CPS – CAD Professional Systems je lider na tržištu Srbije i prva specijalizovana kompanija u oblasti CAD/CAM/CAE tehnologije.

Kao vodeći sistem integrator u oblasti poslovno-tehničkih informacionih sistema, CPS – CAD Professional Systems sa svojim partnerima nudi zaokružena rešenja koja garantuju vrhunske rezultate:
Konsalting usluge,
Idejni i glavni izvođački projekti,
Nabavka i instalacija hardverskih i softverskih platformi za CAD/CAM/CAE tehnologiju po sistemu “ključ u ruke”,
Sertifikovana obuka,
Podrška i održavanje celokupnog sistema,
Samostalni ili zajednički razvoj proizvoda,
Industrijski dizajn,
Proizvodnja kalupa za termoformiranje, kompozite, liveni mermer…

Stručni tim kompanije CPS – CAD Professional Systems je učestvovao samostalno, ili u sastavu mešovitih timova, u razvoju mnogih proizvoda. Projekti su realizovani u saradnji sa domaćim i inostranim kompanijama u domenu vazduhoplovstva, brodogradnje, automobilske industrije, medicinskog mašinstva, industrije proizvoda široke potrošnje, vojne industrije…

U velikom broju, tehničkih škola, fakulteta i kompanija uspešno smo uveli najnovije CAD/CAM/CAE sisteme, edukovali kadrove i obezbedili permanentnu tehničku podršku.

 

 


One thought on “CPS – CAD Professional Systems

Comments are closed.